banner met spelende kinderen en zijkant delteykschool

KS Fectio

De Delteykschool is onderdeel van de Katholieke Scholenstichting Fectio.

In de Katholieke Scholenstichting Fectio zijn 12 katholieke basisscholen opgenomen, verspreid over de gemeentes Houten en Bunnik. Deze scholen functioneren zelfstandig met een eigen directie en een vast onderwijsteam. Ze vallen onder de koepel van de Stichting en werken op haar initiatief nadrukkelijk samen. Dit is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar In het personeel -en onderwijsbeleid. De samenwerking geeft alle scholen voortdurend nieuwe kwaliteitsimpulsen. De Stichting kent een Raad van Toezicht die op grote lijnen de organisatie bestuurt. Voor het uitvoerende werk is een Directeur Bestuurder aangesteld die de dagelijkse leiding heeft, ondersteund door een stafbureau. Binnen de Stichting werken 320 personeelsleden die lesgeven aan 3000 leerlingen.

Bij aanvang van schooljaar 2018-2019 hebben wij met onze stichting KS Fectio een nieuwe visie gelanceerd die de komende jaren uitwerking krijgt.

Hier kunt u de brochure downloaden.

Voor vragen over of aan het bestuur kunt u terecht op www.ksfectio.nl of bij de bestuurder-directeur:
Inge Oelen
p/a Pelmolen 19
3994 XX Houten
Tel: 030-6381121
info@ksfectio.nl
www.ksfectio.nl