samengesteld beeld van spelende kinderen en zijaanzicht Delteykschool

De leerlingenraad

In het schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met een leerlingenraad op de Delteykschool. Door middel van een leerlingenraad willen wij de betrokkenheid van de leerlingen bij de school vergroten. Ze mogen meedenken over bepaalde thema’s, maar zij kunnen ook thema’s en onderwerpen inbrengen. Het overstijgende doel van een leerlingenraad is actief burgerschap. Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die van algemeen belang zijn. Dit bevordert het bewustzijn en eigenaarschap van leerlingen richting de school. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen de leerlingen op een democratische wijze actief deelnemen en meedenken over schoolse zaken.

U vindt hier meer informatie: Leerlingenraad Delteykschool