samengesteld beeld van spelende kinderen en zijaanzicht Delteykschool

Mobiele telefoon

We spreken met de kinderen af dat we op school en op het schoolplein geen telefoons willen zien. De telefoon blijft in de zak en wordt bij binnenkomst in de klas aan de juf/meester gegeven. Na schooltijd (om 14 uur) geeft de leerkracht de spullen weer aan de leerling en gaan deze weer mee naar huis.

Overige elektronica kan beter niet meegebracht worden naar school.

Wij wijzen u erop dat de school niet aansprakelijk is voor verlies, beschadiging of iets dergelijks van deze apparaatjes.