samengesteld beeld van spelende kinderen en zijaanzicht Delteykschool

Kanjertraining

Op de Delteykschool willen wij de kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen, zowel in de klas als op het schoolplein.

Uitgangspunt daarbij is dat kinderen en leerkrachten elkaar vertrouwen en respectvol met elkaar omgaan.

Het team van de Delteykschool heeft gekozen voor de Kanjertraining, een sociale vaardigheidstraining voor kinderen. De leerkrachten hebben een licentie gehaald om  met de kinderen de training te kunnen doen. De kinderen leren sociale vaardigheden die nodig zijn om elkaar te vertrouwen en op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Ze leren om Kanjers te worden, voor zover ze dat nog niet zijn.Sociaal-emotionele vorming is expliciet in ons lesprogramma opgenomen en we besteden er veel aandacht aan.

Met de Kanjertraining willen leerkrachten en kinderen de volgende doelen bereiken:

  • Er is respect voor elkaar
  • Iedereen voelt zich veilig op school
  • Iedereen durft zichzelf te zijn
  • We zijn bij elkaar betrokken
  • Kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.

Hier vindt u uitgebreide informatie over kanjertaal voor ouders.