banner met spelende kinderen en zijkant delteykschool

Schoolondernemingsplan

Graag nemen wij u in dit schoolondernemingsplan mee, in de keuzes die wij als school voor de komende 4 jaren hebben gemaakt en in de wijze waarop wij goed onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen willen bieden.

Het geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe we dat dagelijks vorm gaan geven.

Dit schoolondernemingsplan is voor de planperiode 2019-2023 opgesteld. In dit plan wordt rekening gehouden met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die beide van invloed zijn op het functioneren van de school. Daarnaast richt dit schoolondernemingsplan zich op de ambities die Fectio heeft gesteld in het strategisch beleidsplan. 

Schoolondernemingsplan_Delteykschool_2019-2023.pdf