banner met spelende kinderen en zijkant delteykschool

De kernwaarden en identiteit van de Delteykschool

Wie zijn wij?

De Delteykschool helpt kinderen tot bloei te komen en vol vertrouwen op te groeien tot betrokken en verantwoordelijke wereldburgers. Dit doen we in verbondenheid met team, ouders, kinderen, partners en omgeving.

Onze kernwaarden, Groei, Verbinding en Vertrouwen, geven ons de gezamenlijke basis en richting, zij vormen het kompas

  • Voor houding en gedrag van medewerkers, kinderen en ouders
  • Voor strategie en beleid
  • Voor in- en externe communicatie

Ze geven richting: welke kant lopen we met elkaar op?

De kernwaarden van de Delteykschool zijn zoals genoemd:

Groei - Verbinding - Vertrouwen

Groei - Haal het beste uit jezelf

Naar de Delteyk ga je om te groeien.

Om jezelf en de wereld te ontdekken en de bagage mee te krijgen die je nodig hebt om een gelukkig, sociaal en zelfstandig ‘groot mens’ te worden.

Ons team deelt tijd, deskundigheid en ervaring om elk kind het beste uit zichzelf te laten halen.

Ouders betrekken we op allerlei manieren bij de ontwikkeling van hun kind(eren).

Verbinding - Aandacht voor elkaar

Door samen te spelen, leren en werken voelen we dat we bij elkaar horen, hoe verschillend we ook zijn. Op ‘de Delteyk’ luisteren we naar elkaar, durven we vragen te stellen en staan we open voor de mening van anderen.

We gaan zorgzaam en respectvol met elkaar om en met onze omgeving. Ieder kind krijgt de aandacht die het nodig heeft. We voelen ons betrokken bij wat er gebeurt - op school, thuis, in ons dorp en in de wereld om ons heen.

Vertrouwen - Je kunt het zelf (leren)

Kinderen kunnen vaak veel meer dan zij denken! Wij laten onze leerlingen actief samenwerken, meedenken en organiseren. Zij leren kritisch te zijn en zelf te kiezen, nieuwe dingen proberen, niet bang zijn voor missers, en volhouden om je doel te bereiken.

Geef kinderen vertrouwen en verantwoordelijkheid, en zij groeien!