banner met spelende kinderen en zijkant delteykschool

Centrum voor elkaar

Passende ondersteuning van uw zoon of dochter is gebaat bij goede samenwerking tussen professionals van school en jeugdhulp. De gemeente heeft daarvoor extra middelen beschikbaar gesteld. Hierdoor is het mogelijk dat u, áls uw kind ondersteuning nodig heeft, school en Centrum voor Elkaar snel samen kunt spreken. Als ouder(s) bent en blijft u immers - samen met uw kind.

Flyer_Onderwijs_en_Jeugdhulp_2019_-_2020.pdf

Pedagogisch klimaat

Iedere leerling heeft recht op een veilige schoolomgeving. Om deze omgeving te creëren maken we regels en afspraken. Letten we op elkaar en zorgen we voor elkaar. In een veilig schoolklimaat kunnen kinderen zich maximaal ontwikkelen. In dit gedragsprotocol beschrijven we hoe wij op de Delteykschool zorg willen dragen voor die veilige schoolomgeving, een plek waar kinderen zich thuis voelen en zichzelf durven zijn. Hiervoor gebruiken wij de Kanjertraining en Kanvas( Kanjer Volg- en Adviessysteem) Kanvas wordt ook gebruikt door de Onderwijsinspectie om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.
 

Schoollied

Het schoollied van onze Delteykschool vindt u hier.