banner met spelende kinderen en zijkant delteykschool

 

De Delteykschool streeft naar kwaliteit en vernieuwing, waarbij veel ruimte wordt geboden aan professionals en de omgeving. Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te leveren en doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met ouders/verzorgers. Waar mensen werken kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of de communicatie faalt. Dat geldt ook voor het onderwijs op school en kan soms leiden tot een klacht.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen immers in eerste instantie in goed overleg met de betreffende leerkracht of de directie worden besproken. Wanneer deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

De volledige klachtenregeling vindt u op onze scholenpagina van 'Scholen op de kaart' en op de website van onze stichting Fectio.

 https://www.ksfectio.nl/beleid/klachtenregeling

 

Interne contactpersoon

Kinderen en ouders kunnen ook altijd met hun verhaal terecht bij onze interne contactpersoon Marion van Leeuwen. marion.vanleeuwen@delteyk.nl Tel. 0343 -5512 95.