banner met spelende kinderen en zijkant delteykschool

Verlof

Ziekte

Als uw kind ziek is kunt u dit ’s morgens rond 8.15 uur telefonisch doorgeven, tel. 0343 -  55 12 95.

Absentiemeldingen kunnen ook via Social Schools. U kunt hiervoor de app Social Schools op uw telefoon gebruiken of via de website.

 

Verlof aanvragen

Vanaf de dag dat uw kind vier jaar is, mag het hele dagen naar school. U bent dan niet verplicht uw kind ook iedere dag naar school te laten gaan. De leerplicht gaat namelijk in als uw kind vijf jaar is geworden. Vijfjarigen zijn maximaal vijf uur per week vrijgesteld van school. De leerkracht kan een vijfjarige nog eens vijf uur extra vrijstelling per week verlenen. Vanaf zes jaar geldt een volledige leerplicht. Als u uw kind thuishoudt, geeft u dit dan wel even door aan de groepsleerkracht?

Verlof voor vakantie?

Het is scholen in het kader van de leerplichtwet niet toegestaan leerlingen vrij te geven om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Als u vanwege uw beroep niet in de schoolvakanties met uw gezin op vakantie kunt, mag de directie eenmaal per jaar voor maximaal twee weken buiten de schoolvakanties om vrij geven, behalve in de eerste twee weken van het schooljaar. Het moet hierbij gaan om ‘de specifieke aard van het beroep’ en niet ‘de aard van het bedrijf’. Wilt u een aanvraag doen voor schoolverzuim buiten de vakantiedagen, dan moet u uiterlijk zes weken van tevoren een schrijelijk verzoek bij de directie indienen. Hiervoor kunt u een verlofformulier aanvragen bij de directie.De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of de school zich aan de regels houdt. De directeur die toch extra verlof verleent, riskeert een boete. Er wordt extra gelet op verlofaanvragen voor één of enkele dagen voor aanvang van een vakantieperiode. Ook u loopt een risico: als u uw kind zonder toestemming van school houdt, kan de gemeente u een boete opleggen. Wanneer de directeur verlof heeft gegeven, moet u dit nog wel bij de leerkracht melden. Heeft u nog vragen over de verlofregeling? Neem dan contact op met de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Bunnik of de schoolleiding.

Wilt u verlof aanvragen dan kunt u hier het formulier downloaden: verlofaanvraag of via Social Schools.

U kunt hiervoor de app Social Schools op uw telefoon gebruiken of via de website