banner met spelende kinderen en zijkant delteykschool

Overblijven

De tussenschoolse opvang (tso) wordt verzorgd door Partou Kinderopvang. Als u gebruik wilt maken van deze overblijfopvang, moet u uw kind ieder​ jaar hiervoor aanmelden. U krijgt hierover in de maanden juni/juli bericht.​

Er zijn drie deelnamemogelijkheden:

  • een abonnement​
  • een strippenkaart​ met 10 of 15 strippen
  • een combinatie van een abonnement en een strippenkaart​

Het TSO-tarief​ is voor het schooljaar 2021 -2022​ vastgesteld op € 3,50 per​ keer. Het overblijven op een strippenkaart kost € 4,00 per keer.​

Tussentijds aanmelden​

Als u nog niet weet of uw kind gaat overblijven, kunt u het ook nog in de​ loop van het schooljaar aanmelden. Dan moet u een aanmeldingsformulier​ invullen (verkrijgbaar bij Partou) en inleveren bij Partou Kinderopvang.​Tussentijdse aanmeldingen worden altijd verwerkt per de 1ste van de​ maand waarin het abonnement ingaat, m.u.v. kinderen die voor het eerst​ naar school gaan. De kosten van het abonnement worden naar evenredigheid​ berekend.​

Afmelden voor een dag

Het is belangrijk dat u uw kind afmeldt als hij/zij niet komt overblijven. Het​ is namelijk vervelend als de overblijfmedewerkers voor niets op zoek gaan​ naar uw kind(eren). Dit afmelden dient u uiterlijk voor 10.30 uur op de dag​ zelf door te geven op telefoonnummer 0343 -5519 90. Ook kunt u uw​ afmelding per email versturen naar:  tsodecurtis7@partou.nl

 

 

 

Inschrijjformulier TSO

TSO_2020-2021.pdf