banner met spelende kinderen en zijkant delteykschool

Vakantierooster 2022-2023

VAKANTIES - VRIJE DAGEN

 

Herfstvakantie 

maandag 24 oktober  t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie 

maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 08 januari 2023

Krokusvakantie 

maandag 27 februari.  t/ vrijdag 3 maart 2023

Pasen 

vrijdag 7 april t/m ma 10 april 2023

Meivakantie. 

maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart 

donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren 

maandag 29 mei  2023

Zomervakantie

maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

 

Studiedagen

Groep 1 t/m 8: woensdag 5 oktober 2022

Groep 1 t/m 4: dinsdag 6 december 2022

Groep 1 t/m 8: woensdag 8 februari 2023

Groep 1 t/m 4: vrijdag 24 februari 2023

Groep 1 t/m 4: vrijdag 16 juni 2023

Groep 1 t/m 8: maandag 19 juni 2023